Datafortrolighedspolitik

Samtykkeerklæring & Politik for behandling af personoplysninger

Yaras privatlivspolitik (lokale websteder)

Denne Yara privatlivspolitik ("Privatlivspolitik") gælder for personoplysninger, der indsamles og anvendes af Yara Danmark A/S ("vi"), når du anvender dette websted storedk.myyara.com eller på anden måde interagerer med os som anført nedenfor.

Yara Danmark A/S driver denne side og er den dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger, når du bruger webstedet.

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Yara indsamler, bruger og videregiver personoplysninger, når du bruger webstedet og på anden måde interagerer med os som anført nedenfor. I tilfælde af, at vi interagerer med dig på måder, som ikke er beskrevet nedenfor, giver vi dig oplysninger angående brugen af dine personoplysninger i forhold til den specifikke interaktion. Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du kontakte os på info.dk@yara.com.

For flere oplysninger om, hvordan Yara behandler personoplysninger, henviser vi til vores officielle Yara side Privacy and Legal.

1. Hvordan og hvornår vi indsamler personoplysninger

Vi indsamler oplysninger om dig, når du anvender websiden og når du ellers interagerer med os. Vi modtager dine oplysninger fra følgende kilder, afhængigt af, hvordan du interagerer med os:

 • Fra vores websteder eller mobile applikationer: Som udgangspunkt kan du anvende siderne uden at afsløre din identitet. Når du besøger siderne eller i øvrigt interagerer med os online, indsamler vi oplysninger om din computer og brugen af vores websted og applikationer ved hjælp af cookies. Vi bruger disse oplysninger til statistikformål, bl.a. for at forbedre indholdet. Vi indsamler også personoplysninger, når du bruger vores mobile applikationer eller kontakter os via webstedet eller applikationen, f.eks. med henblik på kundeservice. Bemærk, at du selv kan styre, hvordan din mobile enhed videregiver lokationsoplysninger til Yara ved at justere datafortroligheds- og sikkerhedsindstillingerne i din mobile enhed. Se venligst afsnittet nedenfor om Cookies og lignende teknologier.
 • Direkte fra dig: Vi indsamler personoplysninger fra dig, når du interagerer med os og vælger at sende visse oplysninger til os, såsom når du opretter en profil på vores hjemmesider, tilmelder dig vores nyhedsbrev eller andre materialer, logger på en af vores hjemmesider eller apps, udfylder en af vores webformularer online, foretager et køb, afgiver en bestilling eller overfører oplysninger på en af vores portaler.

  Vi kan også indsamle oplysninger, når vi modtager en forespørgsel fra dig (f.eks. i forbindelse med kundeservice), og når vi behandler dine bestillinger. Bemærk, at vi er juridisk forpligtet til at behandle nogle oplysninger (såsom i forbindelse med visse køb), og nogle gange skal vi bede dig om at give bestemte oplysninger for at kunne indgå og opfylde en aftale med dig.

  Ved nogle lejligheder foretager vi online-undersøgelser for at få bedre forståelse af vores besøgendes behov og præferencer. Før vi foretager en undersøgelse, informerer vi dig om, hvordan vi vil anvende dine personoplysninger. Deltagelse i en undersøgelse er frivillig, og det står dig frit for at deltage og give dit samtykke til behandlingen. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, ved at kontakte os på privacy.global@yara.com.
 • Fra vores koncern, forhandlere, forretningspartnere og andre tredjeparter: Når du køber et produkt, kan vi indsamle personoplysninger vedrørende transaktionen til vores forhandlere for at kunne gennemføre transaktionen. Efter din anmodning kan vi også importere oplysninger fra vores forhandlere, forretningspartnere og andre tredjeparter.
 • Fra dit udstyr: Hvis du har tilmeldt dig brugen af tjenester, der giver dig mulighed for at overføre oplysninger fra din enhed til en af vores portaler, indsamler vi udstyrsdata fra dit udstyr eller dine enheder. Vi kan også modtage lokationsdata fra din smartphone eller anden enhed, der kan vise placering, under forudsætning af at dette udstyr er forbundet med en mobil applikation, som du har hentet, eller en brugerprofil, du har registreret hos os.

2. Typer af oplysninger og data, som vi indsamler

Når du bruger webstedet, kan vi indsamle dine personoplysninger og oplysninger om enheden i det af loven tilladte omfang. Personoplysninger er oplysninger, eller en kombination af dele af oplysninger, der kan bruges til at identificere dig som enkeltperson. Afhængigt af de tjenester du bruger, og hvordan du anvender webstedet,  indsamler vi følgende kategorier af data:

 • Kontaktoplysninger som f.eks. dit navn, din adresse og e-mailadresse, som du afgiver, når du opretter en brugerkonto eller udfylder en af vores webformularer online. Disse oplysninger gør det muligt for os at identificere dig og kommunikere med dig,
 • Virksomhedsdata der gør det muligt for os at hjælpe dig til at optimere din virksomheds drift, hvis du har en registreret brugerkonto. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, oplysninger om navn, sted, din virksomheds størrelse og andre virksomhedsrelaterede oplysninger, som kun forbindes direkte med dig, hvis du har registreret en brugerkonto,
 • Relationsoplysninger, som fortæller os noget om, hvem du er og hvad du ønsker, så vi kan tilbyde dig produkter, teknologier og tjenester, der kan være af interesse for dig, f.eks. ejendoms- og virksomhedsoplysninger, din generelle placering samt andre demografiske oplysninger i overensstemmelse med gældende retsregler. Vi indsamler disse oplysninger, når du interagerer med os eller har en registreret brugerkonto,
 • Rekruttering, der hjælper os med at afgøre, om du er egnet til det job, du søger, hvis du søger et job hos os, såsom generelle kontaktoplysninger, CV, oplysninger om din uddannelse, kompetencer og færdigheder, karriere og arbejdserfaring og andre oplysninger såsom billede, cpr-nummer, beviser for jobs, arbejdshistorik, referencer og andre relevante baggrundsoplysninger.
 • Transaktionsoplysninger om den måde, hvorpå du interagerer med os, vores forhandlere og forretningspartnere, herunder køb, forespørgsler og kundekonti.
 • Kontooplysninger alene efter behov for at kunne gennemføre dit køb.
 • Oplysninger om og analyse af enhed, f.eks. oplysninger om de computere, telefoner eller andre enheder, som du bruger til at besøge webstedet, afhængigt af hvilke tilladelser du har givet. Vi vil muligvis sammenlægge de oplysninger, som vi indsamler fra dine forskellige enheder, så vi kan levere en ensartet tjeneste på alle dine enheder. Dette kan f.eks. være oplysninger såsom din IP-adresse, operativsystem, hardware-version, indstilling af enheden og typer samt enhedens identifikatorer. Vi kan også indsamle oplysninger om opkobling, såsom navnet på din mobiludbyder eller internetudbyder, reklame-ID, mobile applikationer, browsertype, sprog, geografisk placering, tidszone og dato samt tidspunkt for besøg på webstedet, samt oplysninger om din adfærd på webstedet, såsom hvor længe du er der samt oplysninger om din færden og delingsadfærd. 
 • Udstyrsoplysninger, som genereres og indsamles af eller gemmes i dit udstyr (software eller hardware) eller en enhed tilsluttet dit udstyr, herunder, men uden begrænsning, til placeringen af dit udstyr.

3.  Sådan bruger Yara personoplysninger

Vi bruger dine personoplysninger til følgende formål:

 • Kundeservice:for at kunne levere de produkter, teknologier og tjenester, som du efterspørger, og for at levere andre tjenester i forbindelse med din ordre, f.eks. produktlevering, anbefalinger og vedligehold. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, aktivt at kunne levere individuelle rapporter og/eller anbefalinger på baggrund af de oplysninger, som du har givet Yara, og som er relevante for netop dig i forhold til dine erhvervsaktiviteter, med henblik på at forbedre din produktivitet, kvalitet og lønsomhed.
 • Produkt- og kundesupport: For at kunne yde support, herunder levering af opgraderinger og meddelelser om produktforbedringer på systemer og programmer samt til diagnostik og reparationer, produktsikkerhed og tilbagekaldelser,
 • Markedsføring og kommunikation:For at kunne give meddelelser, benytte re-marketing samt give oplysninger og direkte markedsføring vedrørende Yaras produkter, teknologier og tjenester, herunder oprettelse af en profil, som vi bruger til at give dig målrettede tilbud, nyhedsbreve, produktinformation, selskabets magasiner, kataloger, annoncering, eller invitationer, som vi skønner er af interesse for dig. Når det kræves af gældende lov, indhenter vi dit samtykke til denne markedsføring. Du kan til enhver tid afvise at modtage elektronisk markedsføringsmateriale ved direkte i den modtagne e-mail at  fravælge modtagelse af yderligere e-mails eller ved at kontakte os på global@yara.com.
 • Rekruttering:For at rekruttere nye medarbejdere til Yara, hvis du har sendt en jobansøgning via vores ansøgningsportal, der er tilgængelig på yara.dk, eller på anden måde har indgivet en ansøgning til os. Vi bruger de oplysninger, du medtager i din jobansøgning til at afgøre, om du egner dig til det job du søger, ved at vurdere om du er den ideelle kandidat til den pågældende stilling.
 • Undersøgelser og salgsfremmende foranstaltninger:For at administrere undersøgelser, meningsmålinger, loyalitetsprogrammer og andre salgsfremmende foranstaltninger, eller
 • Administration af vores daglige forretningsbehov: eks. administration af vores websteder og -tjenester, kontraktstyring, analyser, forebyggelse af svindel, virksomhedsledelse, rapportering og overholdelse af lovgivningen.

4.  Hvad er det retslige grundlag, som Yara forlader sig på for at behandle dine oplysninger?

 • Ved nogle lejligheder behandler vi dine oplysninger, når vi skal gøre dette for at kunne opfylde en aftale med dig (f.eks. om kundeservice eller for at sende en faktura), eller hvor loven kræver, at vi gør det (f.eks. for at overholde forpligtelsen til at føre registre eller dokumentere bestemte oplysninger). 
 • Vi behandler også dine oplysninger, når vi forfølger en legitim interesse, og dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke går forud herfor. Disse interesser bruges typisk til at forbedre vores produkter, teknologier og tjenester for at øge kundetilfredsheden og til at tilpasse vores tjenester til dine særskilte præferencer og behov.
 • Nogle gange behandler vi dine oplysninger med dit samtykke (f.eks. hvis du ønsker at modtage nyhedsbreve eller andet markedsføringsmateriale fra os). I de tilfælde står det dig til enhver tid frit for at trække dit samtykke tilbage ved direkte i den modtagne e-mail at  fravælge modtagelse af yderligere e-mails eller ved at sende en e-mail til global@yara.com. Tilbagetrækning af samtykke påvirker ikke den retmæssige behandling, der er sket på baggrund af et forudgående samtykke forud for tilbagetrækningen.

5.  Derfor videregives personoplysninger af Yara

Vi sælger ikke dine personoplysninger til markedsføringsvirksomheder uden for Yara. Vi videregiver kun dine personoplysninger i følgende tilfælde:

 • Med dit samtykke videregiver vi dine personoplysninger til vores nøje udvalgte forretningspartnere,
 • Til vores tredjeparts serviceudbydere, som udfører Yara-forretningstransaktioner eller arbejder på vores vegne og efter vores instrukser som dataansvarlige, til de formål, der er anført i denne privatlivspolitik,
 • Med andre selskaber i Yara-koncernen, når det er nødvendigt, såsom til at vurdere din jobansøgning med henblik på rekruttering eller for at indgå en ansættelseskontrakt med dig eller under andre omstændigheder, hvor deling er nødvendig for at imødekomme din forespørgsel eller til analyser og forskning i det omfang, at en sådan videregivelse er nødvendig for at opnå vores retmæssige interesse i at forbedre vores produkter, teknologier og tjenester.
 • Med potentielle købere eller sælgere i det tilfælde, at vi sælger eller køber en virksomhed eller et aktiv,
 • For at beskytte og forsvare Yara (herunder håndhævelse af gældende vilkår og betingelser), eller
 • Af juridiske årsager til offentlige myndigheder eller regeringer, når det kræves af lov, forskrifter, retslige procedurer eller på retsgyldige statslige opfordringer.

Vi kan også dele aggregerede data med vores forretningspartnere og gruppe af selskaber til forskellige formål, som f.eks. forbedring af vores anbefalinger til din virksomhed, udvikling af webstedet, yderligere udvikling af udstyr, systemadministration, statistik, forskning og analyser.

6.  Cookies og lignende teknologier

Vi bruger cookies på vores websteder. En cookie er en lille tekstfil, som gemmes på din computer, når du besøger vores websteder. Cookies hjælper os med at identificere din computer, så vi kan tilpasse din brugeroplevelse. De er også medvirkende til, at vi kan se, hvordan vores besøgende bruger vores websteder, og de gør os i stand til at designe mere nyttige sider og nyttigt indhold.

Vi bruger førsteparts cookies, tredjeparts cookies og tredjeparts anmodninger. Førsteparts cookies er cookies, der er installeret af os og kun kan læses af vores websted. Som standard er førsteparts cookies tilladt på alle webbrowsere. Hvis du de-aktiverer førsteparts cookies, kan et websted ikke holde styr på din aktivitet, når du bevæger dig fra side til side. Vi bruger disse typer af førsteparts cookies: sessions, kun HTTP, sikre og faste cookies.

Tredjeparts cookies installeres af tredjeparter, hovedsageligt annoncenetværk. Disse cookies bliver genlæst på et besøg på andre sider, hvis de også gør forretninger med disse selskaber. F.eks. kan vi anvende cookies til reklamefunktioner fra Facebook.

Tredjeparts anmodninger sker fra en bruger til en ekstern tjeneste. På trods af, at disse anmodninger ikke installerer cookies, kan de stadig overføre oplysninger til tredjeparter. For eksempel Google Analytics, der er et almindeligt brugt værktøj til analyse af websteder, og som arbejder via tredjeparts anmodninger.

Du kan administrere cookies in din webbrowsers indstillinger. Bemærk, at blokering af cookies måske bevirker, at webstedet ikke fungerer optimalt.

Du kan også selv styre, hvordan din mobile browser håndterer cookies og relaterede teknologier ved at justere datafortroligheds- og sikkerhedsindstillingerne i din mobile enhed. Se instruktionerne fra udbyderen af din mobiltjeneste eller producenten af din enhed for at finde ud af, hvordan du justerer dine indstillinger.

7.  Markedsføring

Vores direkte markedsføring er baseret på dit forudgående samtykke. Du kan til enhver tid stoppe med at modtage markedsføringsmails fra Yara ved at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved enten at kontakte os på privacy.global@yara.com eller ved direkte i den modtagne e-mail at  fravælge modtagelse af yderligere e-mails .

Vi vil dog fortsat kunne sende dig service-beskeder som f.eks. e-mails, der bekræfter køb via vores websteder. Vores grundlag for at sende sådanne e-mails er ikke dit samtykke, men opfyldelse af aftalen med dig.

8.  Dine rettigheder

Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse, begrænsning og sletning af dine personoplysninger, der haves af Yara, og modtage en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, maskinlæsbart format. Hvis du har en registreret profil, kan du til enhver tid opdatere, rette eller slette oplysninger, som du har afgivet til os i forbindelse med brug af webstedet. Forespørgsler vedrørende behandling af personoplysninger og anmodninger om indsigt skal rettes til nedenstående kontaktperson.

Du har også ret til at gøre indsigelser over for nogen behandling og, hvor vi har anmodet om dit samtykke til at behandle dine data, til at trække samtykket tilbage. Hvor vi behandler dine oplysninger, fordi vi har en retmæssig interesse i det (som forklaret ovenfor), har du også ret til at gøre indsigelser imod det. Disse rettigheder kan være begrænsede i nogle situationer, f.eks. hvor vi kan bevise, at vi har et juridisk krav på at behandle dine oplysninger.

Hvor vi kræver personoplysninger for at leve op til juridiske eller aftalemæssige forpligtelser, så er levering af disse oplysninger obligatorisk for at vi kan indgå en aftale med dig: Hvis disse oplysninger ikke gives, så er vi ude af stand til at administrere vores aftalemæssige forhold eller at overholde de forpligtelser, der påhviler os. I alle andre tilfælde er levering af udbedte personoplysninger valgfrit.

Hvis du ikke ønsker at give os dine personoplysninger, kan vi muligvis ikke levere de produkter og tjenester, som du efterspørger, eller informere dig om andre produkter og tjenester, som Yara tilbyder. 

9.  Opbevaring og sletning af personoplysninger

Dine personoplysninger bliver opbevaret, så længe du har et aftalemæssigt forhold med os, og i det tilladte omfang efter afslutningen af forholdet, så længe det er nødvendigt for at opfylde de tjenester, der er anført i denne meddelelse, vi er forpligtet hertil efter lovgivningen, eller vi har en retlig interesse heri, f.eks. for at beskytte i retslige tvister. Du kan til enhver tid sende en anmodning til privacy.global@yara.com og bede os om at slette din brugerkonto, medmindre det er nødvendigt for os at opbevare dine data af hensyn til lovmæssige forpligtelser.

10. Datasikkerhed

Yara er opmærksom på dine rettigheder i forhold til privatliv og har et stærkt ønske om at sikre, at dine personoplysninger gemmes på en sikker måde. Vi har implementeret passende tekniske, fysiske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod tab, misbrug eller ændring. Vi begrænser adgangen til personoplysninger til personer, som har et sagligt, forretningsmæssigt behov.

11. Overførsel af personoplysninger til andre lande

Overførsel af personoplysninger til et tredjeland udenfor EU, som ikke yder tilstrækkelig beskyttelse, vil kun finde sted, hvis der er truffet passende sikkerhedsforanstaltninger, f.eks. ved bindende virksomhedsregler, indgåelse af standardbestemmelser om databeskyttelse vedtaget af EU-Kommissionen, eller hvis parten er certificeret i henhold til EU-US Privacy Shield-ordningen.

Når vi videregiver oplysninger til andre parter, som beskrevet i afsnit 5, har vi nogle gange behov for at overføre personoplysninger til et land uden for EØS for at kunne opfylde et af de formål, der er anført i afsnit 5. Som et eksempel kan vi bruge en underbehandler, som er etableret i USA, når du udfylder en onlineformular, for at opfylde din anmodning. En sådan overførsel finder kun sted, såfremt passende sikkerhedsforanstaltninger er opfyldt, som beskrevet ovenfor.    

Hvis du har spørgsmål vedrørende dette, kan du kontakte os på en af nedenstående e-mailadresser.

Yara kan overføre aggregerede data til tredjeparter (i Danmark og/eller udlandet) med henblik på 1) at forbedre eller udvikle webstedet eller udstyret i forbindelse med specifikke tjenester og 2) sikre korrekt funktion af webstedet og udstyret.

12. Tredjeparts privatlivspolitikker

Denne privatlivspolitik omhandler kun Yaras indsamling, brug og videregivelse af personoplysninger. Andre websteder, der kan tilgås via dette websted, har deres egne datafortrolighedspolitikker og -praksisser. Vores uafhængige forhandlere, leverandører og forretningspartnere har også deres egne privatlivspolitikker. Vi opfordrer dig til at gøre dig bekendt med alle tredjeparters privatlivspolitikker, inden du afgiver oplysninger til dem eller accepterer et tilbud eller en salgskampagne. Selv om vi forsøger kun at linke til websteder, der deler vores høje standarder og respekt for privatlivets fred, er vi på ingen måde ansvarlige for indholdet eller praksis omkring privatlivet, som anvendes af andre websteder.

13. Ændringer af denne politik

Når vi foretager væsentlige ændringer af denne privatlivspolitik eller ændringer, som kan være relevante for og påvirke dine rettigheder, lægger vi en separat meddelelse på webstedet og/eller kommunikerer på anden måde til dig forud for ændringen.

Hvis du ikke ønsker at fortsætte din brug af webstedet efter de pågældende ændringer, skal du ophøre med at bruge webstedet og anmode Yara om at lukke din konto ved at kontakte os på privacy.global@yara.com eller gennem den relevante portal, hvor det er muligt.

14. Lovvalg og værneting

Denne privatlivspolitik skal, med undtagelse af obligatorisk lokal lov, reguleres af og fortolkes i henhold til lovgivningen i Norge, og underkastes ikke-eksklusivt værneting for domstolene i Norge.

15. Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores persondatapolitik eller denne privatlivspolitik. 
Du kan kontakte os online på dataprivacy@yara.com eller lokalt på info.dk@yara.com
Eller du kan kontakte os pr. brev adresseret til dit lokale Yara-kontor:

Yara Danmark A/S
Vesterballevej 27
DK-7000 Fredericia
Att.: Privatlivspolitik

Du har også ret til at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger.

Ikrafttrædelsesdato: 25.05.2018 / Sidst opdateret: Maj 2021